En ny generasjon av nyheter

Tradisjonelt ble nyhetene servert på blekka, ferske og spennende hver morgen. Da hadde allerede de fleste hendelsene funnet sted for en god stund siden, men de færreste hadde blitt informert før avisen faktisk fikk delt nyhetene fysisk. I de siste tiårene har denne prosessen blitt helt nytteløs, og nyheter har blitt delt i løpet av minutter, ofte sekunder over Internettet. Nettet har virkelig revolusjonert våre liv, og da kanskje aller helst innen måten vi deler informasjon på. Nyhetene er et begrep som er veldig spredt, og journalister faller fra mens mannen i gata i større grad blir journalister over sosiale medier. Flere har blitt mer bevisste på at de stoler mer på sine venner sin informasjon enn det som kommer fra de store mediehusene. Det er kanskje dette som er den aller største forskjellen på nyhetene i dagens samfunn kontra tilbake til starten.

Kampen mot mediehusene

Den evige kampen mot mediehusene startet først og fremst med oppstarten av internettet. Ved innføringen av sosiale medier ble personlige nyheter spredt raskere enn noensinne, men vanlige individer ble også nabolagets egne journalister. Enda verre skulle det bli da USA`s president Donald Trump satte seg totalt opp mot mediene i en kamp som varer til den dag i dag. Ved å benytte seg av Twitter som en nærmest eksklusiv kilde for å spre nyheter har presidenten rett og slett gjort det allment akseptert å ikke stole på mediehusene. Dette har spredd seg over hele USA og videre over hele verden, og folk er mer kritiske til mediene enn noensinne. Dette påpeker hvor ufattelig forsvart journalistene egentlig har vært i mange år, og hvilket ansvar de har. Det er en positiv trend at det stilles spørsmålstegn til deres subjektive syn på samfunnet og måten de deler dette på.

Nyheter i fremtiden

Med internettet ved fingerspissene døgnet rundt, så er det ingenting som stopper oss fra å dele informasjon. Det kan vise seg fremover at det ikke vil være rom for verken mediehus eller journalister i vårt samfunn, og at folk i gata simpelthen vil tjene denne funksjonen. Ikke bare kan du kjøpe halloweenkostymer i Trump-stil, men du kan jo også være journalist som han! Dette handler både om tilgjengeligheten til internettet, men også hvor lite vi faktisk stoler på ukjente personer i dagens samfunn. Det manifesterer seg også i hvordan kjente personer deler nyheter i andre former for medier som de styrer selv, slik som Twitter og Facebook brukere. Det er ikke bare Trump som har valgt denne kanalen, og mange politikere så vel som kjendiser og andre viktige personer velger å dele sine nyheter her slik at de ikke blir feilsitert og kan styre hva slags informasjon de deler. Tiden vil bare vise hvordan nyhetene endrer seg fremover, men det blir i hvert fall meget spennende!